Medlemsansökan

Fyll i nedanstående uppgifter. I fritextfältet 'Övrigt:' så kan du ange eventuella familjemedlemmar. Obs! Viktigt att födelsedatum och adress (skriv "samma adress" ifall adressen är densamma som din egen adress) även anges för familjemedlemmar. Ange gärna också telefonnummer och e-post adress för familjemedlemmar om detta finns.
Medlemsavgiften betalas in på pg 337978-1. Ange namn på minst en familjemedlem vid inbetalningen.
Födelsedatum behöver vi för att veta vilken medlemsavgift som ska betalas. Adress behöver vi för att vid behov kunna göra medlemsutskick. Antingen tel.nr eller e-mail adress behöver vi för direktkontakt vid frågetecken gällande angivna uppgifter (om e-mail adress är angiven så kan vi också vid behov göra medlemsutskick den vägen).
Om medlemsskapet sägs upp så raderar vi registrerade uppgifter.

Medlemsavgifter:

Ungdom (0-19 år): 150 kr
Vuxen (20-64 år): 300 kr
Pensionär (65-200 år): 150 kr
Familj (alla skrivna på samma adress och barn upp t.o.m. 19 år): Max 600 kr


Namn:   
Gatuadress:   
Postadress:   
Födelsedatum:      (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Telefonnummer:      (minst ett av fälten för Telefonnummer resp. E-post måste fyllas i)
E-post:   
Övrigt:   Addera dessa två tal för att verifiera din inmatning: 5 + 7 =
   (skriv summan i den lilla rutan)