Medlemsansökan

Fyll i nedanstående uppgifter.
Medlemsavgiften betalas in på postgiro 337978-1 eller bankgiro 705-0719 eller swish 1230565820.
Födelsedatum behöver vi för att veta vilken medlemsavgift som ska betalas. Adress behöver vi för att vid behov kunna göra medlemsutskick. Antingen tel.nr eller e-mail adress behöver vi för direktkontakt vid frågetecken gällande angivna uppgifter (om e-mail adress är angiven så kan vi också vid behov göra medlemsutskick den vägen).
Om medlemsskapet sägs upp så raderar vi registrerade uppgifter.

Medlemsavgifter:

Ungdom (0-19 år): 150 kr
Vuxen (20-64 år): 300 kr
Pensionär (65-200 år): 150 kr


Namn:   
Gatuadress:   
Postadress:   
Födelsedatum:      (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Telefonnummer:      (minst ett av fälten för Telefonnummer resp. E-post måste fyllas i)
E-post:   
Övrigt:   Addera dessa två tal för att verifiera din inmatning: 7 + 4 =
   (skriv summan i den lilla rutan)